Program

Plan dnia

6:30-8:30
Przyjmowanie dzieci do żłobka, indywidualne kontakty z rodzicami, zabawy dowolne 

8:15
Tuptaj Maluszku - gimnastyka ogólnorozwojowa 

I Śniadanie - 8:30-8:45​ 8:45 – 9:00
Czynności higieniczne (nocnikowanie, mycie rąk) 

9:00 – 9:30
Powitanki, zapraszanki – wspólny śpiew i taniec również w jęz. angielskim 

II Śniadanie - 9:30 – 9:45​ 

9:45 – 10:30
Zajęcia tematyczne (ruch, dotyk, czucie głębokie) zajęcia umuzykalniające, sensoplastyka, sensoryka – wszechstronna stymulacja, zajęcia plastyczne, ćwiczenia motoryki małej, dużej, dziecięca matematyka, „jasna sprawa czytanie to świetna zabawa”, kolorowe dźwięki – metoda kolorowych dźwięków, wspieranie dwujęzyczności. 

10:30 – 10:40
Nocnikowanie, przygotowanie do spaceru 

10:40 – 11.00
Spacer lub dowolne zabawy w Sali 

11:00 – 11:10
Mycie rączek, przygotowanie do obiadu 

Obiad I danie -11:10- 11:30​ 

11:30- 12:00
Przygotowanie do odpoczynku.

11:40- 13:30
Sen

13:30 – 13:40
Nocnikowanie i mycie rączek 

Obiad II danie -13:40- 14:00​

14:00- 14:30
Zabawy edukacyjne, konstrukcyjne, dźwiękonaśladowcze przy użyciu tablicy interaktywnej i dywanu interaktywnego 

Podwieczorek - 14:30 – 14:45​ 

14;45 – 14:50
Nocnikowanie 

14;50 – 15:30
Poczytaj mi ciociu 

15:30- 16:30
Zabawy dowolne i inspirowane, zabawy w kącikach zainteresowań oczekiwanie na rodziców, odbiór dzieci.

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy w Klubie "Akademia Malucha" opiera się na celach i zadaniach zawartych w Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Nadrzędnym celem naszej pracy jest wspieranie naturalnego rozwoju dziecka i przygotowanie go do dalszej edukacji przedszkolnej.

W naszej Placówce kładziemy duży nacisk na integrację sensoryczną. Do tego celu wykorzystujemy wiele urządzeń dostępnych u nas, które ułatwiają pracę z dziećmi. Są to m.in. tablica i dywan interaktywny, ścieżki sensoryczne, zabawki manipulacyjne, ścianki interaktywne, pudła sensoryczne, basen z piłkami i wiele, wiele innych.

Integracja-sensoryczna, to zdolność układu nerwowego do organizacji i interpretacji informacji dostarczonych przez zmysły oraz adekwatna reakcja organizmu na bodźce płynące z otoczenia.

Proces ten zaczyna się już w okresie płodowym i kształtuje się do około 7 roku życia.

We wczesnych etapach życia mogą pojawić się nieprawidłowości w układzie nerwowym, związane z procesem organizacji wrażeń zmysłowych tj. wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku.

Jest wiele objawów zaburzeń integracji-sensorycznej takich jak: opóźnienie rozwoju mowy, nadmierna lub mała wrażliwość na bodźce sensoryczne, obniżony poziom koordynacji ruchowej, zachowania agresywne itp. Może to rzutować na całościowe funkcjonowanie dziecka, na jego rozwój emocjonalny, motoryczny, umiejętności skupienia uwagi i uczenia się.

Dlatego tak ważne jest wprowadzenie do żłobków i przedszkoli zajęć w formie zabawy z integracji-sensorycznej.

Zabawki sensoryczne mają za zadanie stymulować ogólny rozwój, dlatego są wskazane dla wszystkich dzieci, również tych, które nie mają problemów z przetwarzaniem sensorycznym.


Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!
Lokalizacja: Gołkowice Dolne 149, 33-388 GołkowiceGodziny Otwarcia: Poniedziałek - Piątek: 06:30 - 16:30
Klub dziecięcy Gołkowice Tel: +48 513 432 904 Mail: kontakt@akademiamalucha.com.pl

2024 Copyright - Akademia Malucha - Żłobek, Klub dziecięcy. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka Prywatności Polityka Cookies